Index of /archlinux-infra/playbooks/


../
tasks/                       06-Nov-2021 18:33          -
accounts.archlinux.org.yml             02-Oct-2021 12:55         589
all-hosts-basic.yml                02-Oct-2021 12:55         450
archive-mirrors.yml                02-Oct-2021 12:55         413
archlinux.org.yml                 02-Oct-2021 12:55        1147
aur-dev.archlinux.org.yml             02-Oct-2021 12:55         725
aur.archlinux.org.yml               02-Oct-2021 12:55         694
bbs.archlinux.org.yml               02-Oct-2021 12:55         641
bugs.archlinux.org.yml               02-Oct-2021 12:55         549
build.archlinux.org.yml              06-Jul-2021 21:46         420
dashboards.archlinux.org.yml            02-Oct-2021 12:55         623
gemini.archlinux.org.yml              16-Dec-2021 20:25        1052
gitlab-runners.yml                 06-Jul-2021 21:46         350
gitlab.archlinux.org.yml              02-Oct-2021 12:55         693
hetzner_storagebox.yml               14-Feb-2021 20:09         234
homedir.archlinux.org.yml             04-Oct-2021 20:22         497
lists.archlinux.org.yml              02-Oct-2021 12:55         665
mail.archlinux.org.yml               04-Oct-2021 22:23         744
man.archlinux.org.yml               02-Oct-2021 12:55         475
matrix.archlinux.org.yml              02-Oct-2021 12:55         607
md.archlinux.org.yml                02-Oct-2021 12:55         611
mirrors.yml                    02-Oct-2021 12:55         453
monitoring.archlinux.org.yml            02-Oct-2021 12:55         603
patchwork.archlinux.org.yml            02-Oct-2021 12:55         589
phrik.yml                     02-Oct-2021 12:55         322
quassel.archlinux.org.yml             02-Oct-2021 12:55         571
rebuilderd-workers.yml               02-Oct-2021 12:55         351
redirect.archlinux.org.yml             02-Oct-2021 12:55         400
reproducible.archlinux.org.yml           02-Oct-2021 12:55         439
rsync.net.yml                   06-Nov-2021 18:33         206
security.archlinux.org.yml             02-Oct-2021 12:55         667
state.archlinux.org.yml              02-Oct-2021 12:55         662
wiki.archlinux.org.yml               02-Oct-2021 12:55         660