Index of /archlinux-infra/playbooks/


../
tasks/                       22-Sep-2021 08:09          -
accounts.archlinux.org.yml             06-Jul-2021 21:46         611
all-hosts-basic.yml                12-Jul-2021 15:36         472
archive-mirrors.yml                06-Jul-2021 21:46         435
archlinux.org.yml                 22-Sep-2021 08:09        1169
aur-dev.archlinux.org.yml             22-Sep-2021 08:09         747
aur.archlinux.org.yml               22-Sep-2021 08:09         716
bbs.archlinux.org.yml               22-Sep-2021 08:09         663
bugs.archlinux.org.yml               22-Sep-2021 08:09         571
build.archlinux.org.yml              06-Jul-2021 21:46         420
dashboards.archlinux.org.yml            06-Jul-2021 21:46         645
gemini.archlinux.org.yml              22-Sep-2021 08:09        1085
gitlab-runners.yml                 06-Jul-2021 21:46         350
gitlab.archlinux.org.yml              06-Jul-2021 21:46         715
hetzner_storagebox.yml               14-Feb-2021 20:09         234
homedir.archlinux.org.yml             06-Jul-2021 21:46         497
lists.archlinux.org.yml              06-Jul-2021 21:46         687
mail.archlinux.org.yml               16-Jul-2021 18:46         737
man.archlinux.org.yml               22-Sep-2021 08:09         497
matrix.archlinux.org.yml              22-Sep-2021 08:09         629
md.archlinux.org.yml                06-Jul-2021 21:46         633
mirrors.yml                    06-Jul-2021 21:46         475
monitoring.archlinux.org.yml            06-Jul-2021 21:46         625
patchwork.archlinux.org.yml            06-Jul-2021 21:46         611
phrik.yml                     06-Jul-2021 21:46         344
quassel.archlinux.org.yml             06-Jul-2021 21:46         593
rebuilderd-workers.yml               06-Jul-2021 21:46         373
redirect.archlinux.org.yml             06-Jul-2021 21:46         422
reproducible.archlinux.org.yml           06-Jul-2021 21:46         461
rsync.net.yml                   14-Feb-2021 20:09         212
security.archlinux.org.yml             16-Jul-2021 18:46         689
state.archlinux.org.yml              06-Jul-2021 21:46         684
wiki.archlinux.org.yml               22-Sep-2021 08:09         682